Trong câu chuyện này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Khoa Chim chia sẻ về lý do vì sao Khoa, một người trẻ, quyết định bước chân vào tìm hiểu và rồi đắm chìm vào bầu khí quyển văn hoá Việt Nam. Vì sao sự hiểu biết về văn hoá Việt Nam quan trọng đối với một người trẻ như Khoa và vì sao sự sáng tạo, góc nhìn mới, những cách tiếp cận mới có thể giúp thúc đẩy thế hệ trẻ Việt Nam đến gần hơn nền văn hoá của đất nước mình, trong một thế giới toàn cầu hoá như ngày nay.

Khoachim Photo
Khoachim. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Nếu câu chuyện truyền cảm hứng đến bạn và bạn muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình đến chương trình, hãy gửi lá thư điện tử ấy đến với chúng tôi tại dearourcommunity@gmail.com nhé.

Tìm hiểu thêm thông tin về Dear Our Community và theo dõi những cập nhật mới nhất tại trang https://www.facebook.com/dearourcommunity/

GIỚI THIỆU VỀ VIETNAMME

Vietnamme là một tổ chức nghệ thuật với hy vọng sẽ khắc hoạ lại những cảm hứng/ vật dụng gần gũi của nước mình, theo một góc nhìn đương đại. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Vietnamme tại Facebook: https://www.facebook.com/vietnammeproject/

Nếu muốn nghe Khoachim kể chuyện và bước chân vào sinh quyển sáng tạo của Khoa, bạn có thể truy cập vào: Hopcuachim.com