Chuyên mục Ngọn ngành nghề được kỳ vọng sẽ đồng hành cùng các bạn trẻ từ lúc chọn nghề, đến khi làm nghề và giỏi nghề. 

  • Chọn nghề: Hành trình tìm hiểu bản thân, nhu cầu xã hội; vượt qua những rào cản để tìm được nghề nghiệp phù hợp nhất với sở thích, giá trị và kỹ năng của chính mình.  
  • Làm nghề: Chia sẻ những kiến thức, kỹ năng, tư duy nên có để trở thành một người đi làm hạnh phúc.  
  • Giỏi nghề: Học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước về cách tạo ra giá trị và đóng góp cho xã hội qua những công việc mình làm.