Cuộc thi “My Community My Story”

Quy Chế Tham Gia

 

1. TƯ CÁCH THAM GIA

 • Cá nhân tham gia ở độ tuổi 18-24 là công dân Việt Nam đang sinh sống ở bất cứ nơi nào ở Việt Nam, nếu tham gia theo đội thì có không quá 3 thành viên/đội.
 • Mỗi đội tham gia gửi tối đa 5 ý tưởng ở vòng 1.
 • Sản phẩm dự thi không thể hiện nội dung mang tính xuyên tạc, kích động, chia rẽ Tôn giáo, chính trị và không vi phạm các quy định của Pháp luật Việt Nam.
 • Thành viên Hội đồng Thẩm định, Ban tổ chức không tham dự cuộc thi.

2. ĐĂNG KÝ THAM GIA
Để đăng ký tham gia vòng một, vui lòng điền form nộp ý tưởng câu chuyện tại đây https://tinyurl.com/MCMS-BieuMauVong1

3. THỜI GIAN LÀM PHIM VÒNG 2 CHÍNH THỨC
Thời gian làm phim sẽ bắt đầu vào sáng 00h00 ngày 24/01/2022. Deadline nộp video là 23h59 ngày 11/03/2022.

4. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SẢN XUẤT PHIM NGẮN

 • Độ dài phim ngắn nộp về tối thiểu 3 phút và tối đa 5 phút
 • Phim không được sử dụng hình ảnh, âm nhạc vi phạm bản quyền. Nếu việc vi phạm bản quyền bị phát hiện trong quá trình diễn ra cuộc thi, video vi phạm sẽ bị tước quyền tham gia cuộc thi. Nếu việc vi phạm bản quyền bị phát hiện sau khi cuộc thi kết thúc, đội/người sản xuất video sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc vi phạm bản quyền của mình.
 • Quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm phim ngắn sẽ được đồng sở hữu bởi đội/người sản xuất video và Dear Our Community. Nếu một bên muốn sử dụng footage từ video thì cần có sự đồng ý bởi người đại diện của bên còn lại bằng văn bản hay qua email.

5. BẢN CAM KẾT

 • Người dự thi sẽ được yêu cầu ký vào bản Cam Kết của cuộc thi, nếu thi theo đội thì Trưởng Nhóm sẽ ký vào Bản Cam Kết. Đọc Bản Cam Kết tại đây 
 • Để thỏa mãn điều kiện tham gia Dự án, những người tham gia phải đọc và đồng ý với mọi điều khoản trong Bản Cam Kết, trong đó quy định các quyền của người/đội dự thi và Dear Our Community có liên quan đến sử dụng sản phẩm dự thi từ cuộc thi.

6. CHI PHÍ SẢN XUẤT
Mọi chi phí liên quan tới quá trình thực hiện sản phẩm dự thi của người tham gia là trách nhiệm của người tham gia.

7. CHỈ ĐỊNH NHÓM TRƯỞNG (DÀNH CHO ĐỘI THAM GIA THEO NHÓM)
Nếu bạn tham gia theo nhóm khi tham gia cần chỉ định một (1) người làm đại diện nhóm tham gia cuộc thi, thay mặt nhóm chấp nhận các Quy Định Chính Thức, ký tên vào Bản Cam Kết của cuộc thi và thay mặt nhóm nhận giải thưởng. Dear Our Community cùng các bên của Dự án không chịu trách nhiệm về những tranh chấp giữa các thành viên của nhóm phát sinh từ/hoặc liên quan đến cuộc thi.

8. QUY TRÌNH LỰA CHỌN TOP 6 TỪ CUỘC THI:
Các đội tham gia sẽ được đánh giá trong một quá trình gồm hai giai đoạn:

 • Giai đoạn 1: Các ý tưởng câu chuyện nộp về sẽ được Ban Giám Khảo xét duyệt. Các ý tưởng câu chuyện tham gia sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:
  – Ý tưởng: (Ý tưởng câu chuyên, Tác động tiềm năng, sự sáng tạo trong góc độ tiếp cận câu chuyện) – 60% tổng số điểm
  – Khả năng có thể sử dụng công nghệ để làm phim – 30% tổng số điểm
  – Khả năng trình bày câu chuyện – 10% tổng số điểm
 •  Giai đoạn 2: 25 ý tưởng câu chuyện được chọn sẽ tham gia làm phim ngắn. Phim ngắn nộp về sẽ được mở ra cho công chúng bầu chọn trên trang website www.dearourcommunity.com để chọn ra Top 6 phim nhận giải.

9. THÔNG TIN CHÍNH THỨC VỀ TOP 6
Danh sách TOP 6 sẽ được tìm thấy tại www.dearourcommunity.com

Share