Nội dung thâu âm buổi trò chuyện giữa mình với Minh Phúc từ Hướng Nghiệp Sông An chủ đề “Cái Nghề Cái Nghiệp – Người Thật Việc Thật” câu chuyện xoay quanh về lý do dẫn mình đến với công việc Nhà Sáng Tạo Nội Dung Tạo Tác Động Xã Hội, tiếp theo bài phỏng vấn do Hướng Nghiệp Sông An.

Sáng tạo nội dung là một loại hình công việc đang dần phổ biến trong những năm trở lại đây. Tuy nhiên, việc thực hiện các nội dung để tạo ra những tác động tích cực đến xã hội, phục vụ cộng đồng lại là một lĩnh vực khá mới mẻ và rất có tiềm năng phát triển. Công việc này sẽ trao cho bạn cơ hội được làm những việc mới mẻ mỗi ngày, tương tác cùng những con người thú vị và đặc biệt hơn, được phụng sự cho cộng đồng xung quanh mình.

Mời các bạn cùng lắng nghe!

Share